Eleana

Eleana to rozwijany przez nas darmowy program komputerowy służący do analizy i modyfikacji widm zarejestrowanych przy użyciu spektrometrów elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Posiada przyjazny interfejs użytkownika oraz możliwość bezpośredniego wczytywania danych zarejestrowanych przez komercyjnie dostępne spektrometry firmy Bruker: ESP300E, EMX czy ElexSys.

Program jest tworzony przy użyciu pakietu programistycznego LabVIEW firmy National Instruments dlatego aby go uruchomić potrzebne są biblioteki języka G tzw. LabVIEW Run Time Engine.

Eleana jest rozpowszechniana w postaci plików binarnych dla systemów Windows XP/Vista/7 oraz systemów GNU/LINUX. Osoby zainteresowane kodem źródłowym mogą go pobrać po zarejestrowaniu się na stronie oraz wysłaniu emaila potwierdzającego chęć otrzymania kodu. Jest to jednocześnie zabezpieczenie przed robotami rejestrującymi się na stronie w niewiadomym celu.

Każdy może używać programu całkowicie za darmo w celach edukacyjnych i naukowych. Nie wolno używać go w celach komercyjnych bez skontaktowania się z autorem.

Eleana jest w stanie ciągłego rozwoju a pojawiające się błędy są eliminowane w miarę możliwości autora i dostępnego czasu. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek efekty działania programu Eleana.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu prosimy o kontakt email.

Przejdź na stronę programu ELEANA (w języku angielskim).